Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 5 Medi 2018
  • Yn newydd ar y safle

Newidiadau i'r ffordd y gallwch wneud cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Ni fyddwn yn derbyn copïau papur o ffurflenni cais am wiriad DBS mwyach ar ôl 28 Medi 2018.

Rydym wedi newid y ffordd rydym yn prosesu gwiriadau DBS. Os ydych yn cofrestru â ni am y tro cyntaf, neu eisoes wedi cofrestru â ni, ond bod angen i chi adnewyddu eich gwiriad DBS a'ch bod yn gymwys i gael gwiriad DBS drwy ein proses, rhaid i chi wneud cais gan ddilyn y trefniadau newydd.

Ni fyddwn yn derbyn copïau papur o ffurflenni cais am wiriad DBS mwyach ar ôl 28 Medi 2018.  O'r dyddiad hwnnw, caiff unrhyw un sy'n gymwys ac y mae angen gwiriad DBS arnynt drwy law AGC, eu cyfeirio at ffurflen gais ar-lein, sydd wedi'i chefnogi gan ein darparwr trydydd parti.

Dysgwch fwy am sut i wneud cais am wiriad DBS yn adran DBS ein gwefan.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More