Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 29 Tachwedd 2018
  • Newyddion

Dilynwch ein calendr Adfent digidol ar y cyfryngau cymdeithasol drwy gydol mis Rhagfyr

Byddwn yn rhannu ein huchafbwyntiau o 2018 a rhai straeon i chi eu mwynhau.

Os nad ydych eisoes yn ein dilyn ar Twitter (Dolen allanol) a Facebook (Dolen allanol), sicrhewch eich bod yn dilyn ym mis Rhagfyr pan fyddwn yn rhannu rhai o’n huchafbwyntiau o 2018.

O newid ein henw, i ailgofrestru cannoedd o wasanaethau o dan ddeddfwriaeth newydd, a phenodi Dirprwy Brif Arolygydd newydd, bu'n flwyddyn brysur i Arolygiaeth Gofal Cymru.

Hefyd, byddwn yn rhannu rhai straeon o'r flwyddyn, sy'n dathlu llwyddiannau ledled Cymru.

Ar 25 Rhagfyr, byddwn yn rhannu ein cerdyn Nadolig digidol, a fydd yn cynnwys gwaith celf nadoligaidd y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal.

Diolch am ddilyn a thanysgrifio!

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More