Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 3 Rhagfyr 2018
  • Newyddion

Canllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau gofal plant ar fwyd a diod iach

Lansiwyd y canllawiau gan y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies AC ar 29 Tachwedd.

Mae'r canllawiau yn cynnwys bwydlenni a rysetiau. Y bwriad yw helpu lleoliadau i fodloni'r rheoliadau gofal plant ar gyfer bwyd a diod.

Mae'r canllawiau yn gosod safonau bwyd cyfoes, ar sail tystiolaeth, a chyngor ynghylch sut i'w gweithredu yn ymarferol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru. (Dolen allanol)

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More