Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 12 Rhagfyr 2018
  • Newyddion

Roedd y darparwr yn credu bod AGC Ar-lein yn 'hawdd, am ei fod yn fy arwain drwy'r broses'

Rydym wedi bod yn siarad â darparwyr ynglŷn â'u profiadau wrth ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein.

Ym mis Chwefror, lansiwyd ein gwasanaeth digidol ar gyfer cofrestru, AGC Ar-lein, y gall darparwyr hefyd ei ddefnyddio er mwyn cyflwyno hysbysiadau ac amrywiadau.

Mae'r system ond ar gael ar hyn o bryd i wasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), ond bydd ar gael ar gyfer pob darparwr yn y dyfodol.

Siaradom â Sharon Williams, rheolwr Handsale, sy'n darparu gofal i 91 o bobl.

Meddai Sharon:

Yn ddiweddar rydym wedi ailgofrestru ein gwasanaeth gan ddefnyddio AGC Ar-lein. Roeddwn i'n teimlo bod y system yn un hawdd, gan ei bod yn fy arwain drwy'r broses ac yn fy annog i adolygu ein gwasanaeth. Arweiniodd hyn at ddiweddaru ein canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth ynghyd â'n datganiad o ddiben.

Mae AGC ar-lein hefyd wedi fy ngalluogi i gofrestru fel cynorthwyydd ar-lein, gan roi caniatâd i mi i gyflwyno hysbysiadau ar ran fy ngwasanaeth, gan gynnwys hysbysiadau Rheoliad 60. Rwy'n hoffi'r ffaith fod y system yn eich arwain gyda chwymplenni i'ch helpu i ddewis y math o hysbysiad. Mae hyn yn osgoi unrhyw ddryswch ynglŷn â'r hyn sydd ei angen.

Mae AGC Ar-lein yn gyflym, yn hawdd ei ddefnyddio, ac mae popeth yn cael ei dracio ar-lein. Mae'n cynnig sicrwydd fod hysbysiad wedi cael ei dderbyn yn ddiogel, ac mae rhif yr hysbysiad yn dychwelyd o fewn munudau. Mae'n ffordd fwy cyflym, diogel a hawdd o gyflwyno.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More