Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 19 Rhagfyr 2018
  • Newyddion

Mae AGC Ar-lein yn 'fwy syml a didrafferth' na'r system bapur – darparwr gofal

Rydym wedi bod yn siarad â darparwyr ynglŷn â'u profiadau wrth ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein.

Ym mis Chwefror, lansiwyd ein gwasanaeth digidol ar gyfer cofrestru, AGC Ar-lein, y gall darparwyr hefyd ei ddefnyddio er mwyn cyflwyno hysbysiadau ac amrywiadau

Mae'r system ond ar gael ar hyn o bryd i wasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), ond bydd ar gael ar gyfer pob darparwr yn y dyfodol. 

Siaradom â Natalie Fletcher, cyfarwyddwr gwasanaethau gofal gyda Quality Education with Care Ltd, ynglŷn â'i phrofiad o gofrestru ar-lein.

Esboniodd Natalie bod ei gwasanaeth yn helpu i baratoi plant gydag ystod o anawsterau emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol ar gyfer byw'n annibynnol.

Meddai hi:

Fel Unigolyn Cyfrifol penodedig ar gyfer y cartrefi, rwyf yn defnyddio AGC Ar-Lein i ddarparu diweddariadau ynglŷn ag unrhyw newidiadau o fewn y sefydliad, megis ein Datganiad o Ddiben a hysbysiadau.

Mae hyn wedi bod yn brofiad cadarnhaol ar y cyfan, ac mae'r broses o gyflwyno gwybodaeth ar gyfer pob hysbysiad wedi'i gosod yn glir gyda chwymplenni rhagosodedig, sy'n golygu bod y broses yn haws. Mae hyn yn eich arwain at y wybodaeth berthnasol ac yn safoni'r broses.

Rydym hefyd wedi defnyddio'r porth ar-lein i ailgofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru). At ei gilydd, mae'r system yn welliant mawr o'i chymharu â'r prosesau blaenorol ar gyfer rhoi gwybod i AGC am newidiadau a hysbysiadau, ac mae'n symlach. Mae'n fwy perthnasol o lawer ac yn ffordd syml o rannu gwybodaeth ag AGC.

Byddwn yn argymell y system i ddarparwyr eraill, ac yn dweud wrthynt am fod yn amyneddgar, gan fod y broses yn wahanol iawn i'r hen ddull. Mae angen cymryd amser i ddeall ac ymgyfarwyddo â'r porth ond mae'n lleihau llawer o'r gwaith oedd angen ei wneud yn flaenorol.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More