Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 24 Rhagfyr 2018
  • Newyddion

Rydym yn profi anawsterau technegol gyda'n gwefan

Ni ellir cyhoeddi rhai adroddiadau arolygu.

Oherwydd problemau technegol gyda'n system cyhoeddi adroddiadau sydd wedi'i hawtomeiddio, ni all nifer fach o adroddiadau gael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Mae ein tîm technegol yn gweithio'n galed i ddatrys y broblem, a fydd yn digwydd cyn gynted â phosibl gobeithio.

E-bostiwch agc@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 7900 126 os oes angen i chi gael gafael ar adroddiad ar frys nad yw ar y wefan. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol o'n hamseroedd agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More