Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 15 Ebrill 2019
  • Newyddion

Ymgynghoriad: Dywedwch eich dweud ynglŷn â'n Cod Ymarfer ar gyfer arolygu

Mae ein hymgynghoriad ar agor hyd 14 Mehefin 2019.

Rydym yn ceisio eich barn ynghylch a yw ein drafft o'r Cod Ymarfer ar gyfer Arolygu Gwasanaethau Gwarchod Plant, Gwasanaethau Gofal Dydd a Gwasanaethau Chwarae Mynediad Agored yn darparu digon o wybodaeth ac eglurder. 

Er mwyn cymryd rhan, darllenwch y ddogfen ymgynghoriad yn ogystal â'r drafft o'r Cod Ymarfer.

Rhowch eich barn i ni erbyn 14 Mehefin yn un o'r ffyrdd canlynol:

Lawrlwythwch, cwblhewch ac e-bostiwch y ffurflen ymateb i agc@llyw.cymru

Lawrlwythwch, cwblhewch ac anfonwch y ffurflen ymateb at:

Tîm Arolygu Gofal Plant a Chwarae 
Arolygiaeth Gofal Cymru
Parc Busnes Rhydycar 
Merthyr Tudful
CF48 1UZ