Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 30 Awst 2019
  • Newyddion

Llywodraeth Cymru yn lansio ymgynghoriad

Newidiadau arfaethedig i brosesau rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol a'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Ar 26 Gorffennaf, lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad deuddeg wythnos ar gofrestru rhagor o gategorïau ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol – sef gweithwyr gofal cartref a gwasanaethau cartrefi gofal a ddarperir yn unig, neu yn bennaf, i oedolion.

Ymgynghoriad

Rhowch eich adborth ar y canlynol:

  • cofrestru gorfodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref
  • agor cofrestr y gweithlu i weithwyr gofal cymdeithasol ar sail wirfoddol
  • newid y ffordd y mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn penderfynu a yw person yn addas ac yn briodol i fod yn ddarparwr gwasanaeth

Cliciwch yma i ddysgu mwy a chwblhau'r arolwg.

Mae'r ymgynghoriad yn dod i ben ar 16 Hydref 2019.