Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 18 Hydref 2019
  • Newyddion

Gofal Cymdeithasol Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) er mwyn helpu gweithwyr cymdeithasol i ddatblygu ar ôl cymhwyso

Mae dogfen 'Y tair blynedd gyntaf o ymarfer' yn fframwaith i roi cymorth i weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso.

Er mwyn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn datblygu o fod yn fyfyrwyr i fod yn ymarferwyr hyderus a chymwys yn ddidrafferth, mae'r canllawiau hyn a gyhoeddwyd ar y cyd yn rhoi fframwaith i gyflogwyr gwaith cymdeithasol ddatblygu eu model cymorth eu hunain am y tair blynedd gyntaf o ymarfer proffesiynol gweithiwr cymdeithasol.

Mae'r canllawiau yn cynnwys y pedair adran ganlynol er mwyn helpu cyflogwyr a gweithwyr cymdeithasol i ddatblygu'r wybodaeth, y priodoleddau a'r sgiliau a feithrinwyd wrth ddilyn hyfforddiant cymhwyso:

  • Sefydlu
  • Datblygu cymhwysedd a thyfu mewn hyder
  • Rhaglen gyfuno
  • Adnewyddu cofrestriad

Gellir dod o hyd i'r canllawiau llawn ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru (Dolen allanol)