Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 10 Chwefror 2020
  • Newyddion

Gallwch nawr gyflwyno cofrestriadau ar gyfer darparwyr gofal plant a chwarae i ni drwy AGC Ar-lein!

Mae ein gwasanaeth ar-lein 'AGC Ar-lein' yn ei gwneud yn haws i ddarparwyr ac unigolion gofrestru a gweithio gyda ni.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Pryd fydd darparwyr Gofal Plant a Chwarae newydd yn gallu gwneud ceisiadau ar-lein?
Mae'r ffurflen ar-lein bellach yn fyw a gallwch gael gafael arni drwy AGC Ar-lein.

Pryd y gallaf gyflwyno fy nghais?
all ymgeiswyr ddechrau cwblhau eu cais i gofrestru, ond ni fyddant yn gallu ei gyflwyno tan 20 Chwefror 2020.

A allaf gyflwyno ceisiadau papur o hyd?
allwn dderbyn ceisiadau papur hyd at 28 Chwefror. Os ydych eisoes wedi dechrau cwblhau cais papur, mae'n werth ystyried ailddechrau ar AGC Ar-lein

I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru a chyflwyno eich cais, ewch i'n tudalen gofrestru.