Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 16 Mawrth 2020
  • Newyddion

COVID-19: Rydym wedi penderfynu rhoi saib ar pob arolygiad arferol o 5yp, 16 Mawrth

Byddwn yn parhau i arolygu unrhyw wasanaeth lle mae gennym bryderon sylweddol am ddiogelwch a llesiant pobl.

Yn dilyn ymlaen o'n llythyr dyddiedig 10 Mawrth, heddiw rydym wedi rannu diweddariad gan ein Prif Arolygydd, Gillian Baranski ar y ffordd rydym yn ymateb i'r achos o COVID-19. Gellir gweld y llythyr llawn isod.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More