Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 27 Mawrth 2020
  • Newyddion

Gohirio Datganiad Blynyddol a chyhoeddiadau eraill AGC

Mae nifer o'n meysydd gwaith wedi'u gohirio dros gyfnod y pandemig coronafeirws.

O ganlyniad i'r pwyasau a'r heriau y mae darparwyr yn eu hwynebu yn ystod y cyfnod hwn na welwyd ei debyg o'r blaen, gwnaed penderfyniad i ohirio'r Datganiad Blynyddol  am flwyddyn, bellach i'w gyflwyno ym mis Mai 2021.

Rydym wedi e-bostio darparwyr gwasanaethau oedolion a phlant ynglŷn â hyn ddechrau'r wythnos hon i roi gwybod iddynt.

Rydym hefyd yn gohirio cyhoeddi unrhyw adroddiadau cenedlaethol, awdurdodau lleol neu adroddiadau arolygu.

Mae'r digwyddiadau canlynol wedi cael eu canslo neu eu gohirio:

  • Ein presenoldeb yn Sioe Frenhinol Cymru
  • Ein digwyddiadau arfaethedig i ddarparwyr ar y cyd â Gofal Cymdeithasol Cymru.

Ewch i'n tudalen we COVID-19 i weld y cwestiynau cyffredin a'r wybodaeth ddiweddaraf gan AGC. 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More