Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 9 Ebrill 2020
  • Newyddion

Rhowch wybod i ni os yw eich gwasanaeth gofal plant wedi cau

Os yw eich gwasanaeth wedi cau yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19) mae angen i chi roi gwybod i ni gan ddefnyddio AGC Ar-lein.

Rydym yn ymwybodol bod nifer o wasanaethau gofal plant wedi cau yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio AGC Ar-lein.

Gallwch ddod o hyd i'r hysbysiad perthnasol o dan 'arwain a rheoli'. Sicrhewch eich bod yn nodi pam eich bod wedi cau.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i fonitro effaith y pandemig, ond hefyd i helpu rhieni a gofalwyr plant sy'n agored i niwed neu weithwyr allweddol i ddod o hyd i ofal plant.

Diolch am eich cydweithrediad parhaus yn ystod y cyfnod anodd hwn na welwyd ei debyg o'r blaen.  Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, darllenwch ein cwestiynau cyffredin neu anfonwch e-bost atom yn agc@llyw.cymru

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More