Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 17 Ebrill 2020
  • Newyddion

COVID-19 a’r Safonau Gofynnol Genedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir

Rydym wedi e-bostio darparwyr gofal plant a chwarae i roi gwybod iddyntam y newidiadau dros dro y mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ar waithi gynorthwyo'r sector.

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu llacio dros dro rai o’r gofynion yn ei Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir. Gobeithio y bydd y mesurau hyn yn helpu i fynd i’r afael â rhai o’r anawsterau uniongyrchol, gan hwyluso’r ddarpariaeth barhaus o ofal plant allweddol. Cyhoeddwyd rhagor o dod o hyd i’r wybodaeth yma:

COVID-19 a’r Safonau Gofynnol Genedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed

Bydd hyn yn gyfyngedig i ganllawiau gan Lywodraeth Cymru, fel y nodir yn y llythyr hwn, a bydd rhaid i bob achos gael ei gymeradwyo o flaen llaw gan awdurdod lleol.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More