Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 4 Mai 2020
  • Newyddion

Datganiad ar y cyd ag AGIG: Pwysigrwydd codi llais

Rydym wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar bwysigrwydd codi llais am risgiau a chanlyniadau andwyol.

Rydym yng nghanol argyfwng iechyd na welwyd ei debyg erioed o'r blaen ac rydym am ddiolch i staff iechyd a gofal ledled Cymru am eu hymroddiad, eu gofal a'u gwaith caled wrth fynd i'r afael â'r llu o heriau sy'n eu hwynebu nhw a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt.

Gwyddom fod hwn yn gyfnod anodd iawn sy'n achosi straen i bawb, a bydd llawer ohonoch yn pryderu am risgiau cynyddol o niwed anfwriadol i'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal, a'r staff sy'n gweithio ynddynt. Mae codi llais yn elfen hanfodol o ddiwylliant diogel a dylai fod yn rhan arferol o waith pawb sy'n gweithio ym maes gofal.

Mae'r fersiwn lawn o’r datganiad ar y cyd ar gael isod, ac mae’n cynnwys canllawiau ar sicrhau bod y gofal cywir yn cael ei ddarparu a sut i roi gwybod am unrhyw faterion sy'n peri pryder i chi.

Ewch i'n tudalen pryderon i gael rhagor o wybodaeth.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More