Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 14 Mai 2020
  • Newyddion

Cyhoeddi canllawiau ar gyfer arolygu ysgolion preswyl, ysgolion arbennig preswyl a cholegau addysg bellach sydd â chyfleusterau preswyl (i bobl ifanc o dan 18 oed)

Bwriedir i'r ddogfen gael ei defnyddio gan arolygwyr wrth gynnal arolygiadau.

Gellir dod o hyd i'r canllawiau ymarfer ar y dudalen ‘sut rydym yn arolygu’ ar ein gwefan. Noder bod arolygiadau AGC wedi'u gohirio o hyd yn ystod pandemig y coronafeirws.

Nid yw Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn gymwys i'r gwasanaethau hyn, felly yr egwyddorion a nodir yn ein Cod Ymarfer ar gyfer Arolygu gwasanaethau rheoleiddiedig sy'n berthnasol.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More