Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 29 Mai 2020
  • Newyddion

Rydym yn croesawu eich syniadau ar sut y gall cartrefi gofal alluogi teulueodd I ymweld yn ddiogel

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein os gwelwch yn dda.

Wrth i gyfyngiadau leddfu, gallwn ymweliad â theuluoedd yn ddiogel.

Ynghyd â phartneriaid allweddol eraill, mae ACG yn cydweithredu â Llywodraeth Cymru i helpu i ddarparu gofal i'w preswylwyr yn y ffordd mor ddiogel â phosibl. Hoffem eich annog i rannu eich syniadau gyda ni.

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i gysylltu.