Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 3 Mehefin 2020
  • Newyddion

Nodyn atgoffa: gwasanaeth newydd yn galluogi'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i ymateb yn gynt i geisiadau recriwtio yn ystod COVID-19

Mae trefniadau dros dro ar waith yn ystod pandemig COVID-19.

Mae Swyddfa Gartref Llywodraeth y DU a'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) wedi rhoi trefniadau dros dro ar waith i ddarparu gwiriadau DBS a gwiriadau brys llwybr carlam o'r Rhestrau Gwaharddedig ar gyfer Oedolion a Phlant am ddim.

Bydd hyn yn berthnasol i weithwyr gofal iechyd a gweithwyr gofal cymdeithasol sy'n cael eu recriwtio mewn cysylltiad â darparu gofal a thriniaeth coronafeirws yng Nghymru a Lloegr.

Ceir rhagor o fanylion a gwybodaeth am y rolau sy'n gymwys ar gyfer y gwasanaeth hwn ar wefan Llywodraeth y DU.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More