Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 24 Mehefin 2020
  • Newyddion

Parhau i lacio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gofal plant rheoleiddiedig dros dro

Rydym wedi e-bostio darparwyr gofal plant a chwarae i roi gwybod iddynt am y diweddariad.

Ym mis Ebrill, gwnaethom anfon e-bost at ddarparwyr gofal plant a chwarae i'w hysbysu am y newidiadau dros dros i lacio rhai o ofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig, y cytunwyd arnynt gan Weinidogion Cymru er mwyn parhau i ddarparu gofal plant yn ystod pandemig COVID-19.

Wrth i ddarparwyr ystyried ailagor neu gynyddu eu gweithrediadau yn sgil llacio rhai o gyfyngiadau COVID-19, mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ac ymestyn y broses o lacio rhai o'r gofynion yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gofal plant rheoleiddiedig tan 30 Medi 2020.

Rydym wedi anfon e-bost at yr holl ddarparwyr gofal plant a chwarae heddiw i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y trefniadau hyn, gan nodi'r amgylchiadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi ar waith i gefnogi'r sector.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y newidiadau y cytunwyd arnynt yn y ddolen i'r lythyr isod:

COVID-19 a’r Safonau Gofynnol Genedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed: Mehefin – 30 Medi 2020

Noder bod y trefniadau a'r canllawiau a nodir yn yr e-bost hwn yn disodli'r rhai a nodwyd yn ein e-bost ym mis Ebrill.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More