Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 9 Gorffennaf 2020
  • Newyddion

Rydym wedi cyhoeddi ein cynllun Ymgysylltu ar gyfer 2020-23

Mae ein cynllun ymgysylltu yn amlinellu ein blaenoriaethau a'n huchelgeisiau ar gyfer sicrhau bod pobl yn ymgysylltu â'n gwaith dros y tair blynedd nesaf.

Ein huchelgais yw meithrin cydberthnasau cadarn ac ymddiriedus â phobl, gan siarad â chynifer o bobl ag y gallwn. Bydd canolbwyntio ar brofiadau pobl a deall sut mae gwasanaethau yn effeithio ar eu bywydau yn ein helpu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Sut y byddwn yn sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r gwaith rydym yn ei wneud, ac yn deall ein rôl.
  • Sut y byddwn yn cymryd camau i wella'r ffordd rydym yn sicrhau bod pobl yn ymgysylltu â'n gwaith.
  • Sut y byddwn yn rhannu ein gwybodaeth a'n canfyddiadau er mwyn cefnogi gwelliannau.

Gellir cael gafael ar wybodaeth bellach a'r cynllun llawn ar dudalen ein strategaeth a'n prosiectau a thrwy ddilyn y dolenni isod.