Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More
 • 17 Awst 2020
 • Newyddion

Arolygu gofal plant a chwarae – o ymateb i adfer

Ein dull o roi sicrwydd ynghylch ansawdd a diogelwch gwasanaethau.

Ym mis Gorffennaf, gwnaethom gyhoeddi ein dull o roi sicrwydd ynghylch ansawdd a diogelwch gwasanaethau. Amlinellir hyn yn ein hymateb i'r cynllun adfer yma.

Bydd ein dull yn cynnwys y canlynol:

 • Bydd arolygiadau arferol o wasanaethau gofal plant a chwarae wedi'u hatal o hyd yn ystod y cam adfer.
 • Byddwn yn canolbwyntio ar fonitro gwasanaethau ac yn cysylltu'n uniongyrchol â chynifer ohonynt â phosibl.
 • Pan fyddwn yn cysylltu â gwasanaeth, byddwn yn archwilio ystod fach o gwestiynau a materion gan ganolbwyntio ar drefniadau ar gyfer staffio ac arwain a rheoli.
 • Er y bydd mwyafrif y gwasanaethau ond yn cael cyswllt monitro cyffredinol, efallai y byddwn yn cynnal arolygiad o dan rai amgylchiadau.
 • Efallai y byddwn yn cynnal arolygiad rhithwir, neu efallai y byddwn yn ymweld â gwasanaeth er mwyn cynnal arolygiad, os yw'n angenrheidiol ac yn ddiogel gwneud hynny. Mae'n debygol y bydd y rhan fwyaf o arolygiadau yn canolbwyntio ar rannau penodol o'n fframwaith arolygu ac ni fyddant yn arwain at raddau.

Nid oes gennym ddyddiad penodol eto ar gyfer pa mor hir y bydd y cam adfer hwn yn para, a byddwn yn parhau i'w adolygu'n wythnosol. Byddwn yn cymryd unrhyw gamau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn helpu i leihau lledaeniad COVID-19.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More