Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 22 Ionawr 2021
  • Newyddion

Ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ennill cymwysterau a llacio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Rydym wedi e-bostio darparwyr gofal plant a chwarae yr wythnos hon i roi gwybod iddynt am y penderfyniadau uchod a wnaed gan Lywodraeth Cymru.

O ystyried effaith bosibl yr amrywiolyn COVID-19 newydd, rydym wedi anfon y negeseuon e-bost a restrir isod ar ran Llywodraeth Cymru.

Darllenwch y negeseuon atodedig i gael rhagor o wybodaeth a manylion am unrhyw gamau y bydd angen i chi eu cymryd i sicrhau eich bod yn bodloni'r gofynion hyn.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More