Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 13 Medi 2021
  • Newyddion

Gwiriadau Prawf Adnabod y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ystod y Pandemig COVID-19

Darparwyr gofal a dderbyniodd e-bost yn ddiweddar gan Vibrant Nation.

Bydd rhai darparwyr gofal wedi derbyn e-bost gan Vibrant Nation yn ddiweddar, yn gofyn iddynt fynd â dogfennau adnabod i'w swyddfa bost leol er mwyn iddynt gael eu gwirio a'u dilysu. Mae hyn yn dilyn gwiriad Hunaniaeth DBS rhithwir yn ystod y pandemig COVID-19.

Os byddwch yn derbyn yr e-bost hwn, dilynwch y cyfarwyddiadau sydd ynddynt.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â Vibrant Nation ar 02920 334995 neu anfonwch e-bost i admin@vibrantnation.co.uk.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More