Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 19 Ionawr 2022
  • Newyddion

Llacio Safonau Gofynol Cenedlaethol dros dro (SGC) ar gyfer gofal plant a reoleiddir

Mae Llywodraeth Cymru wedi ail-gyflwyno newidiadau dros dro i rai o’r safonnau yn y SGC er mwyn cynorthwyo darparwyr gofal plant.

Rydym wedi ebostio darparwyr gofal plant a chwarae i adael iddynt wybod bod  Llywodraeth Cymru, er mwyn cefnogi lleoliadau,  wedi penderfynu ail-gyflwyno llacio rhai o ofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir, dros dro, tan 1 Ebrill 2022.

Fel o’r blaen bydd yn rhaid i ddarparwyr gysylltu gyda’u hawdurdod lleol er mwyn i’w cais gael ei gysidro mewn perthynas â llacio dan y penawdau isod, fel a amlinellir yn y llythyr.

  • Cymarebau staffio
  • Cymwysterau staff
  • GDG (DBS)

Bydd angen i ddarparwyr ddefnyddio’u cyfrif AGC ar lein i’n hysbysu o unrhyw newidiadau a gytunwyd gan yr awdurdod lleol.  Bydd angen i’r awdurdodau lleol hefyd ein hysbysu eu bod wedi cytuno i’r newidiadau.

Gellir canfod  manylion pellach am y newidiadau a gytunwyd yn y llythyr  Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir (SGC) dyddiedig 17 Ionawr 2022, ar y wefan isod.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More