Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 7 Gorffennaf 2022
  • Newyddion

Cefnogaeth i Ddarparwyr Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol

Os yw eich clwb ar ôl ysgol wedi gorfod cau, mae cymorth ar gael i chi.

Rydym yn ymwybodol o’r heriau sy’n wynebu llawer o glybiau ar ôl ysgol ers pandemig COVID-19, ac mae rhai yn dal ar gau dros dro.

Os ydych yn ddarparwr ac mae angen cymorth arnoch chi, gallwch gysylltu â Swyddog Datblygu Busnes Gofal Plant eich rhanbarth Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.

Maent ar gael i'ch cefnogi i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau a gobeithio galluogi eich lleoliad i ailagor.

Cyswllt:

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More