Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 13 Chwefror 2017
  • Yn newydd ar y safle

Darparwyr gofal- ydych chi'n gweithio tuag at neu'n darparu 'cynnig gweithredol' y Gymraeg?

Fel rhan o'n fframweithiau arolygu newydd, byddwn yn ystyried ac yn adrodd os bydd gwasanaeth yn darparu 'cynnig gweithredol' y Gymraeg.

Os ydych yn darparu gwasanaeth gofal byddwn yn ystyried ac yn adrodd am y 'cynnig gweithredol' o ran y Gymraeg. Mae darparu'r 'cynnig gweithredol' yn golygu bod gwasanaeth yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg heb fod rhywun yn gorfod gofyn amdano.

Byddwn yn adrodd am y 'cynnig gweithredol' ochr yn ochr â chanllawiau'r fframwaith arolygu newydd. Mae mwy o fanylion am y modd rydym yn arolygu ar gael ar dudalennau 'Ein harolygiadau'. Ceir mwy o wybodaeth am y 'Cynnig gweithredol' ar ein tudalen 'Mwy Na Geiriau'.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More