Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar reoliadau newydd a fydd yn helpu i roi’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid ar waith yng Nghymru

Bydd y rheoliadau newydd ar y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid (Dolen allanol) yn rhoi hawliau ac amddiffyniadau pwysig i bobl nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i gytuno i drefniadau gofal, cymorth neu driniaeth, os yw’r trefniadau hynny’n gyfystyr ag amddifadu rhywun o’i ryddid.

Yng Nghymru, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), ac ar gyfer lleoliadau addysg, Estyn, wrthi'n ymgynghori ar ein strategaeth fonitro ac adrodd ddrafft ar gyfer y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid Newydd.

Mae ein strategaeth ddrafft yn disgrifio sut y byddwn yn cyflawni ein cyfrifoldebau ar gyfer monitro ac adrodd ar y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid. Bydd hyn yn hysbysu Gweinidogion Cymru, a phobl yng Nghymru, am sut mae'r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn gweithio’n ymarferol ac yn helpu i gadw safonau’n uchel.

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More