Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 2 Ebrill 2019
  • Newyddion

Lansio ein gwasanaeth gofal cwsmeriaid newydd a gwell

Mae ein gwasanaeth un pwynt cyswllt bellach yn fyw.

Heddiw, rydym yn lansio Cyswllt AGC - y tîm gofal gwasanaeth cwsmeriaid y gwnaethom ymrwymo i'w sefydlu yn ein Cynllun Strategol, a gyhoeddwyd yn 2018. 

Gwasanaeth cyflymach a mwy effeithlon. 

Bydd tîm Cyswllt AGC yn cynnig gwasanaeth brysbennu ar gyfer ymholiadau allanol. Y bwriad yw darparu gwasanaeth cyflymach a mwy effeithlon, gan ddatrys cymaint o ymholiadau â phosibl ar adeg y pwynt cyswllt cyntaf.

Gyda darpariaeth ddwyieithog, bydd y gwasanaeth yn darparu opsiynau symlach ar gyfer codi pryderon, cofrestru gwasanaethau, gwneud ymholiadau DBS a threfnu apwyntiadau. Yn ogystal, bydd y gwasnaeth yn cynnig cymorth TG ac ar-lein, ac yn hwyluso a chyflymu'r broses o gael gafael ar ein hymgynghorwyr. 

Cysylltwch â ni 

Ffôn: 0300 7900 126

E-bost: AGC@llyw.cymru

Gwefanwww.arolygiaethgofal.cymru

Cyfeiriad post

Arolygiaeth Gofal Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ