Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Myfanwy Moran

Aelod o'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol

Pwy ydw i?

Myfanwy Moran ydw i ac rwy'n Uwch-reolwr yn nhîm awdurdodau lleol Arolygiaeth Gofal Cymru.

Beth ydw i'n ei wneud?

Rwy'n uwch-reolwr yn nhîm awdurdodau lleol Arolygiaeth Gofal Cymru.

Ymunais ag Arolygiaeth Gofal Cymru ym mis Ionawr 2020 ar ôl gweithio ers sawl blwyddyn mewn awdurdodau lleol. Rhoddwyd y cyfyngiadau symud cyntaf ar waith yn ystod fy nghyfnod sefydlu.

Fy meysydd diddordeb a/neu brofiad

Rwy'n weithiwr cymdeithasol cofrestredig. Rwy'n ymddiddori'n bennaf ym maes gwasanaethau iechyd meddwl oedolion a gweithiais fel rheolwr iechyd meddwl (a Gweithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy) am sawl blwyddyn.

Rwyf bob amser wedi mwynhau gwaith brys yn arbennig a bûm yn rheoli gwasanaeth brys y tu allan i oriau i blant ac oedolion am sawl blwyddyn.

Beth sy'n bwysig i fi

Fy nheulu – dau blentyn bach.

Fy niddordebau – rhedeg a llesiant cyffredinol gan gynnwys iechyd meddwl

Fy ngwaith – anelu at sicrhau bod pobl yn cael y gofal cymdeithasol gorau yng Nghymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More