Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 14 Mawrth 2019
  • Newyddion

Rydym yn adolygu sut yr ydym yn ceisio adborth gan bobl am y gwasanaethau rydym yn eu rheoleiddio

Dileu a gwaredu copïau o holiaduron AGC.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein holiaduron, a byddwn yn ymgynghori ar ein cynigion gyda chi yn gynnar yn y gwanwyn. Rydym yn ymwybodol bod yna lawer o wahanol fersiynau o holiaduron AGC mewn cylchrediad. Efallai y cawsoch gopi gennym yn y gorffennol a gofynnwyd i chi lungopïo a rhannu hyn.

Fel cam tuag at ein ffordd newydd o weithredu, byddwn yn ddiolchgar petaech yn dinistrio unrhyw gopïau o holiaduron ac yn dileu unrhyw e-byst â holiaduron wedi'u hatodi sydd gennych.

Croesawyd eich adborth

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynglŷn â'r ffordd orau o gael adborth gan bobl sy'n defnyddio eich gwasanaeth neu'n gweithio ynddo, rhowch wybod i ni ar CIW.Comms@llyw.cymru