Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Cyfeiriadur gwasanaethau gofal

Chwiliwch ein cyfeiriadur i ddod o hyd i wasanaethau gofal cofrestredig ac i weld ein adroddiadau arolygu.

Defnyddiwch yr hidlyddion er mwyn cyfyngu eich chwiliad

Esbonio’r mathau o wasanaethau
Lleoliad
less than 
o
Local Authority

Cafwyd hyd i 231 canlyniad

Eithriwyd gwasanaethau gwarchodwyr plant o'r canlyniadau hyn.

Nid yw AGC yn datgelu cyfeiriad gwarchodwyr plant. I ddod o hyd i warchodwyr plant mewn ardal awdurdod lleol, tynnwch y cod post LL18.

Yn dangos 1-10 o 231
Ar y map
1 filitir
Cyfeiriad:

The Old Manor, Waterfall Road Dyserth, Rhyl, LL18 6DB, Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:
01745570286
Math o wasanaeth:
Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
Darpariaeh cartref gofal ar gyfer iechyd meddwl
103440
Ddim yn gallu dangos y lleoliad
1 filitir
Cyfeiriad:

Rhyl

Rhif ffôn:
07494540586
Math o wasanaeth:
Cartref gofal i blant, gyda gofal personol
285884
Ddim yn gallu dangos y lleoliad
1 filitir
Cyfeiriad:

Rhyl

Math o wasanaeth:
Cartref gofal i blant, gyda gofal personol
123997