Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

1 a 6 Rhagfyr 2022 - digwyddiadau rhithwir i ddarparwyr

Caiff y digwyddiadau hyn eu hanelu at bob darparwr gwasanaethau i oedolion a phlant.

Byddwn yn cynnal tri digwyddiad rhithwir ar y dyddiadau a restrir isod, y mis Rhagfyr hwn.

Ychwanegir rhagor o wybodaeth am yr agenda yn fuan.

Dyddiad / Amser:

  • Dydd Iau, 1 Rhagfyr - 10yb–hanner dydd
  • Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr - 10yb–hanner dydd (digwyddiad Cymraeg)
  • Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr - 3yp-5yp

E-bostiwyd darparwyr yn uniongyrchol er mwyn iddynt gadw eu lle ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Os oes gennych gwestiynau neu ofynion mynediad, e-bostiwch AGCCyfathrebu@llyw.cymru erbyn 5yp, ddydd Iau, 24 Tachwedd.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am y ffordd rydym yn defnyddio eich data.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More