Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

1 a 6 Rhagfyr 2022 - digwyddiadau rhithwir i ddarparwyr

Roedd y digwyddiadau hyn wedi’u hanelu at bob darparwr gwasanaethau i oedolion a phlant.

Cynhaliwyd y tri digwyddiad darparwyr rhithwir yn ystod mis Rhagfyr 2022, gan ganolbwyntio ar gyflwyno sgoriau.

Am unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r digwyddiadau hyn, e-bostiwch agc.cyfathrebu@llyw.cymru.