Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

13 a 20 Mehefin 2023 - digwyddiadau darparwr rhithwir

Anelir y digwyddiadau hyn at bob darparwr gofal plant a chwarae gan gynnwys gwarchodwyr plant.

Byddwn yn cynnal ein cyfres nesaf o ddigwyddiadau rhith-ddarparwyr trwy Microsoft Teams ym mis Mehefin, lle byddwch yn cael cyfle i siarad â ni a darparwyr eraill.

  • 13 Mehefin 2023 – 6:30yp-8yp
  • 20 Mehefin 2023 – 11yb-12:30yb

Ein hagenda ar gyfer y digwyddiadau fydd:

  • Cyflwyniad/diweddariad gan AGC
  • Cyflwyniad y darparwr ar arfer gorau
  • Canfyddiadau o'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth diweddaraf (SASS)
  • Ymarfer myfyriol

Bydd e-byst gwahoddiad yn cael eu hanfon yn uniongyrchol at ddarparwyr.

Sylwch - Nid ydym yn defnyddio system archebu Eventbrite ar yr achlysur hwn felly nid oes angen archebu lle.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r digwyddiadau hyn, e-bostiwch agc.cyfathrebu@llyw.cymru