Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

13 a 20 Mehefin 2023 - digwyddiadau darparwr rhithwir

Roedd y digwyddiadau hyn wedi'u hanelu at bob darparwr gofal plant a chwarae, gan gynnwys gwarchodwyr plant.

Gwnaethom gynnal y digwyddiadau rhithwir hyn i ddarparwyr drwy Microsoft Teams ym mis Mehefin, lle y cafodd ddarparwyr y cyfle i siarad â ni a darparwyr eraill.

  • 13 Mehefin 2023 – 6:30pm-8pm
  • 20 Mehefin 2023 – 11am-12:30pm

Ein hagenda ar gyfer y sesiynau oedd:

  • Cyflwyniad/diweddariad gan AGC
  • Cyflwyniad gan ddarparwr ar arferion gorau
  • Canfyddiadau o'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) diweddaraf
  • Ymarfer Myfyriol
  • Caiff gwahoddiad e-bost ei anfon yn uniongyrchol at ddarparwyr.

Mae'r cyflwyniadau PowerPoint o'r digwyddiadau isod. Noder mai dim ond yn Saesneg y mae rhai o'r sleidiau a ddarparwyd yng nghyflwyniad Chwarae Cymru ar gael.