Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

14, 18 a 20 Medi 2023 - digwyddiadau wyneb yn wyneb

Cafodd y digwyddiadau hyn eu hanelu at bob darparwr gwasanaethau i oedolion a phlant.

Gwnaethom gynnal y digwyddiadau peilot wyneb yn wyneb hyn ym mis Medi ar gyfer darparwyr sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) er mwyn rhwydweithio a thrafod gwaith diweddaraf AGC.

Mae'r cyflwyniadau PowerPoint o'r digwyddiadau isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i agc.cyfathrebu@llyw.cymru.