Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

16 a 18 Tachwedd 2021, digwyddiadau darparwyr rhithwir

Digwyddiadau darparwyr rhithwir ar gyfer yr holl wasanaethau oedolion a phlant.

Cynhaliwyd y ddau ddigwyddiad darparwr rhithwir yn ystod mis Tachwedd. Anelwyd y digwyddiadau hyn at yr holl wasanaethau oedolion a phlant.

Canolbwyntiodd y digwyddiadau hyn:

  • Diweddariad gan AGC
  • Cyflwyniadau gan Gofal Cymdeithasol Cymru ar:
    • Datblygu diogelu trwy'r agenda ddigidol
    • Cefnogi chi i gael mynediad at defnyddio ymchwil a mathau eraill o dystiolaeth.
  • Hefyd cyflwyniad gan y tîm Polisi Llywodraeth Cymru ar hyrwyddo'r offeryn Capasiti Gofal a Chefnogaeth ar gyfer gwasanaethau cartrefi gofal

Am unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r digwyddiadau hyn, e-bostiwch ciwcomms@llyw.cymru

Recordiad: Digwyddiad darparwr Gwasanaethau Oedolion a Phlant AGC – Tachwedd 2021

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More