Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

18 a 19 Mai 2022 digwyddiad darparwyr rhithwir

Cynhaliwyd y digwyddiadau hyn ar gyfer yr holl ddarparwyr gofal plant a chwarae, gan gynnwys gwarchodwyr plant.

Cynhaliwyd y tri digwyddiad darparwyr rhithwir yn ystod mis Mai 2022, gan ganolbwyntio ar y canlynol:

  • Diweddariadau AGC
  • Gwneud pethau’n wahanol – datblygu dull gweithredu newydd gan AGC
  • Arolygu
  • Diogelu
  • Sesiwn holi ac ateb
  • Diweddariad Llywodraeth Cymru – cynnig gofal plant digidol

Gellir gweld dogfen holi ac ateb a dogfen ganllaw un dudalen atodol ychwanegol ar ddiogelu, yn dilyn eich adborth ac ymholiadau o'r sesiynau, ar waelod y dudalen hon.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost at AGCCyfathrebu@llyw.cymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More