Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

20, 24 a 26 Gorffennaf 2023 - Graddau – digwyddiadau gwybodaeth i reolwyr

Roedd y digwyddiadau hyn wedi'u hanelu at reolwyr cartrefi gofal a gwasanaethau cymorth cartref

Gwnaethom gynnal y sesiynau ar-lein canlynol yn ystod mis Gorffennaf gan roi'r cyfle i reolwyr gael gwybod mwy am ein cynllun peilot ar gyfer graddau heb eu cyhoeddi ar gyfer cartrefi gofal a gwasanaethau cymorth cartref.

  • 20 Gorffennaf, 10:30am-12 hanner dydd
  • 24 Gorffennaf, 10:30am-12 hanner dydd
  • 26 Gorffennaf, 2pm-3:30pm

Mae'r cyflwyniadau PowerPoint o'r digwyddiadau isod.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Anfonwch e-bost i agc.cyfathrebu@llyw.cymru.