Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 10 Mawrth 2020
  • Newyddion

Gwybodaeth am Coronafeirws (COVID-19) i bob o ddarparwr gofal

Y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Prif Arolygydd, Gillian Baranski.

Heddiw rydym wedi rannu diweddariad ar y ffordd rydym yn ymateb i'r achos o COVID-19 , yn ogystal â'r ffordd rydym yn bwriadu mynd i'r afael ag unrhyw benderfyniadau yn y dyfodol wrth i'r sefyllfa ddatblygu. Gellir gweld y llythyr llawn isod.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.