Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 24 Mawrth 2020
  • Newyddion

Gwybodaeth am Goronafeirws (COVID-19) ar gyfer ein darparwyr gofal plant

Diweddariad gan ein Prif Arolygydd, Gillian Baranski.

Gwyddom food hwn yn gyfnod llawn straen i bob darparwr gofal plant ac rydym am helpu i leddfu pryderon lle y bo modd.

Rydym wedi anfon diweddariad gan ein Prif Arolygydd, Gillian Baranski, ar ffurf e-bost at yr holl ddarparwyr gofal plant a chwarae a sefydliadau ymbarél ar y ffordd rydym yn gweithio i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr achosion o Goronafeirws (COVID-19). Mae'r e-bost llawn ar gael yma.

Wrth i'r sefyllfa ddatblygu, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y gallwn drwy ein prif dudalen Coronafeirws COVID-19, yn ogsytal â chadw golwg ar ein tudalen cwestiynau cyffredin a'i diweddaru'n rheol.