Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 25 Mawrth 2020
  • Newyddion

Nid ydym yn derbyn gwybodaeth drwy’r post mwyach

Gallwch ein ffonio neu anfon e-bost atom os oes angen i chi gysylltu â ni.

Os oes angen i chi ddarparu gwybodaeth i ni, ffoniwch 0300 7900 126 neu anfonwch lun/copi wedi’i sganio o’ch gwybodaeth atom i AGC@llyw.cymru

Os bydd angen i chi anfon unrhyw ddogfennau personol atom, rydym yn argymell eich bod yn ychwanegu cyfrinair i’ch dogfen ac yn ein hysbysu o’r cyfrinair dros y ffôn.
 
Rydym yn ceisio cydnabod pob ymholiad a wneir dros y ffôn neu drwy e-bost o fewn 2 ddiwrnod gwaith ac yn ceisio ymateb o fewn 15 diwrnod.