Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 3 Mehefin 2021
  • Newyddion

Newidiadau i'n ffordd o brosesu gwiriadau Prawf Adnabod y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Rydym yn newid y broses ar gyfer cynnal gwiriadau prawf adnabod y DBS o 1 Gorffennaf ymlaen.

O'r dyddiad hwn ymlaen, ni fyddwn yn gofyn i chi fynd i wiriad prawf adnabod rhithwir neu wyneb yn wyneb yn un o swyddfeydd AGC yn ystod eich oriau gwaith.  Bydd modd i chi ddefnyddio'r gwasanaeth gwirio prawf adnabod a ddarperir mewn Swyddfa Bost leol.

O 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, bydd y system gwneud cais ar-lein yn eich ysgogi, fel rhan o'r broses gwneud cais, i drefnu apwyntiad gwirio prawf adnabod mewn Swyddfa Bost o'ch dewis sy'n cynnig y gwasanaeth.  Bydd ffi weinyddol fach o £12 am y gwasanaeth hwn.

Dysgwch fwy am sut i wneud cais am wiriad y DBS yn yr adran o'n gwefan sy'n trafod gwiriadau'r DBS.