Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 10 Mehefin 2021
  • Newyddion

Rydym yn diweddaru ein system ffôn ar 15 Mehefin

Mae'n bosibl y bydd rhai galwyr yn wynebu oedi wrth gysylltu â ni ar y diwrnod hwnnw.

Byddwch yn amyneddgar wrth i ni symud i system newydd. Nid fydd ein rhif ffôn yn newid.

Gallwch hefyd gysylltu â ni gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein neu drwy anfon e-bost i AGC@llyw.cymru.

Diolch am eich amynedd.