Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 14 Rhagfyr 2021
  • Newyddion

Oriau agor y Nadolig

Gwybodaeth am ein oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd a sut i gysylltu â ni.

Dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd byddwn ar gau ar y dyddiadau canlynol:

  • 24, 27, a 28 Rhagfyr
  • 3 Ionawr

Bydd ein llinellau ffôn yn cau am 3y.p ar Ragfyr 23 a Rhagfyr 31.

Bydd oriau gweithredu arferol ar bob diwrnod arall.

Beth i'w wneud os oes pryderon gennych

Os oes gennych bryderon am wasanaeth gofal dros y Nadolig, gellwch ddweud wrthym trwy ein gwefan.