Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

22, 23 ac 30 Tachwedd 2022 - digwyddiadau rhithwir i ddarparwyr

Roedd y digwyddiadau hyn eu hanelu at bob darparwr gofal plant a chwarae, gan gynnwys gwarchodwyr plant.

Yn gynharach eleni, gwnaethom gynnal tri digwyddiad rhithwir i ddarparwyr drwy Microsoft Teams, lle'r oedd cyfle i chi siarad â ni a darparwyr eraill. Yn dilyn llwyddiant y digwyddiadau a'r adborth cadarnhaol, aethom ymlaen i gynnal tri digwyddiad rhithwir pellach yn ystod mis Tachwedd, gan gynnwys diweddariadau ar y meysydd canlynol:

 • SASS
 • Cwricwlwm newydd
 • Arolygu
 • Diogelu
 • Cymwysterau
 • Asesiadau risg
 • Hysbysiadau
 •  Adborth
 •  Anghenion dysgu ychwanegol

Am unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r digwyddiadau hyn, e-bostiwch agc.cyfathrebu@llyw.cymru.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More