Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

22, 23 ac 30 Tachwedd 2022 - digwyddiadau rhithwir i ddarparwyr

Caiff y digwyddiadau hyn eu hanelu at bob darparwr gofal plant a chwarae, gan gynnwys gwarchodwyr plant.

Yn gynharach eleni, gwnaethom gynnal tri digwyddiad rhithwir i ddarparwyr drwy Microsoft Teams, lle'r oedd cyfle i chi siarad â ni a darparwyr eraill. Yn dilyn llwyddiant y digwyddiadau a'r adborth cadarnhaol, byddwn nawr yn cynnal tri digwyddiad rhithwir pellach y mis Tachwedd hwn.

Ychwanegir rhagor o wybodaeth am yr agenda yn fuan.

Dyddiad / Amser:

  • Dydd Mawrth, 22 Tachwedd -10:30yb – hanner dydd
  • Dydd Mercher, 23 Tachwedd - 6:30yp-8yp (digwyddiad Cymraeg)
  • Dydd Mercher, 30 Tachwedd - 6:30yp-8yp

E-bostiwyd darparwyr yn uniongyrchol er mwyn iddynt gadw eu lle ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Os oes gennych gwestiynau neu ofynion mynediad, e-bostiwch AGCCyfathrebu@llyw.cymru erbyn 5yp, ddydd Mawrth, 15 Tachwedd.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am y ffordd rydym yn defnyddio eich data.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More