Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 16 Mawrth 2022
  • Newyddion

Sgoriau a gyhoeddir i ailddechrau ar gyfer arolygiadau gofal plant a chwarae o ddydd Llun 4 Ebrill 2022

Rydym wedi adolygu gwaharddiad dros dro i ddyfarnu sgoriau yn gynharach eleni.

Mae sgoriau yn rhoi eglurder i rieni a'r cyhoedd am ein safbwyntiau. Mae ganddynt ran bwysig i'w chwarae wrth hyrwyddo canlyniadau da i'r plant sy'n defnyddio gwasanaethau gofal plant a chwarae yng Nghymru.

Daw hyn i rym ar 4 Ebrill 2022.