Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 30 Awst 2022
  • Newyddion

Rydym yn croesawu eich barn am wasanaethau cymdeithasol oedolion yng Nghyngor Gwynedd

Ym mis Medi 2022, byddwn yn cynnal Arolygiad Gwerthuso Perfformiad o'r adran gwasanaethau cymdeithasol oedolion yng Nghyngor Gwynedd.

Os ydych yn derbyn gwasanaethau gofal a chymorth gan Gyngor Gwynedd, hoffem glywed am eich profiadau.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau’r arolwg isod a rhoi eich adborth i ni erbyn 23 Medi 2022.

Gallwch chi hefyd ffonio 0300 7900 126 i dderbyn copi caled.

Bydd ein hadroddiadau arolygu ar gyfer y gwasanaethau hyn yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.