Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 16 Medi 2022
  • Newyddion

Oriau swyddfa yn ystod gwyliau cyhoeddus

Bydd swyddfeydd AGC ar gau ddydd Llun 19 Medi.

Bydd Angladd Gwladol Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II yn cael ei gynnal ddydd Llun 19 Medi sy'n cael ei nodi gan ŵyl banc ledled y DU. Mae swyddfeydd Arolygiaeth Gofal Cymru ar gau ar y diwrnod hwn ac yn ailagor ddydd Mawrth 20 Medi.