Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 7 Rhagfyr 2022
  • Newyddion

Lefelau uchel o dwymyn goch yn cylchredeg yn y boblogaeth gofal plant

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi llythyr i ddarparwyr gofal plant a chwarae am y sefyllfa.

Roedd y llythyr (Dolen allanol) yn esbonio’r lefelau uchel anhymhorol o’r dwymyn goch sy’n cylchredeg yn y boblogaeth gofal plant ac oedran ysgol, gyda’r risg ychwanegol ychwanegol o salwch sy’n cyd-gylchredeg.

Os ydych yn ddarparwr gofal plant a chwarae, dylech hefyd fod wedi derbyn copi o'r llythyr trwy e-bost.