Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 7 Rhagfyr 2022
  • Newyddion

Yr amserlen ar gyfer cyhoeddi arolygiad ar gyfer gwasanaethau cymorth gofal cartref

O 16 Rhagfyr mae ein dull o arolygu gwasanaethau cymorth cartref yn newid.

Ar hyn o bryd, rydym yn hysbysu darparwyr gwasanaethau cymorth cartref am ddyddiad yr ymweliad arolygu.

O 16 Rhagfyr, er mwyn gallu gweithio mewn ffordd hyblyg, byddwn yn parhau i hysbysu darparwyr o'n harolygiad bythefnos ymlaen llaw, ond gan nodi cyfnod o bythefnos lle caiff ein hymweliad arolygu ei gynnal.

Os ydych yn ddarparwr gwasanaethau cymorth cartref a bod gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i agc@llyw.cymru.