Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 12 Rhagfyr 2022
  • Newyddion

Rydym yn croesawu eich barn am wasanaethau cymdeithasol yng Nghyngor Bro Morgannwg

Ym mis Ionawr 2023, byddwn yn cynnal Arolygiad Gwerthuso Perfformiad o'r adran gwasanaethau cymdeithasol oedolion a phlant yng Nghyngor Bro Morgannwg.

Os ydych yn derbyn gwasanaethau gofal a chymorth gan Gyngor Bro Morgannwg, hoffem glywed am eich profiadau.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau’r arolwg isod a rhoi eich adborth i ni erbyn 16 Jonawr 2023.

Gallwch chi hefyd ffonio 0300 7900 126 i dderbyn copi caled.

Bydd ein hadroddiadau arolygu ar gyfer y gwasanaethau hyn yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.